Tag en bibellæseplan i kirkens våbenhus eller i Sognegården.

 

En bog om Gud

De bibelske tekster er ligesom alle andre tekster skrevet af mennesker og ikke af Gud selv. Det særlige ved dem er, at de er skrevet på baggrund af menneskers tro på og erfaring med Gud.

Forfatterne til de nytestamentlige skrifter skrev for at dele deres tro på Jesus som Guds søn med andre mennesker. Bibelen er altså et udtryk for menneskers tro. Bibelen kan inspirere til tro, og den kan styrke menneskers tro. Men kristne tror ikke på Bibelen i sig selv. Kristne tror ikke på en bog, men på den Gud, bogen fortæller om.

Døde bogstaver og levende ord

Bogstaver er døde, men ord bliver levende, når de taler til os. Vi kender det fra samtalen med andre mennesker. Hvis nogen siger, "jeg elsker dig", kan ordene skabe kærlighed i os. Det er ikke fordi, ordene har magisk kraft eller magt over os. Det er fordi, de bliver sagt til os af en anden. Kirken kalder Bibelen for Guds ord. Bibelens ord kan skabe tro og håb og kærlighed i os, når vi hører eller læser dem og tror på, at det er Guds tale til os.

Til fællesskab og diskussion

Ved gudstjenesten bliver der læst fra både Det Nye og Det Gamle Testamente. Bibelen er kristendommens ældste fundament og fælleseje for alle kristne. Den er fortsat inspirationskilde for vores tro på Gud. Alle præster prædiker hver søndag over de samme bibeltekster. Det betyder ikke, at alle prædikener er ens, for de bibelske tekster kan udlægges og forstås på forskellige måder. Åbenhed for fortolkning giver selvfølgelig også grundlag for uenigheder. Tekstfortolkning har altid kendetegnet kirkens fællesskab og den kristne kultur. Kirken er et fællesskab, hvor mennesker hele tiden søger mening og bliver ved at nærme sig kristendommens grundtekster i samtale og diskussion

 
 
Bibellæseplanen 2013-14
Bibelselskabet fejrer sit 200 års jubilæum i 2014. I den anledning er de daglige læsningerne bygget op om 12 særligt kendte og elskede passager fra Bibelen.
Midt i den daglige travlhed kan det være svært at få læst så meget i Bibelen, som man gerne vil. Hvis du mangler et redskab til at sætte struktur på din bibellæsning, er Bibellæseplanen noget for dig.
 
Hvad er Bibellæseplanen?
Bibellæseplanen for kirkeåret 2013-14Bibellæseplanen er en kalender med udvalgte skriftsteder til hver dag i året. Læseplanen har til hensigt at åbne og udbrede Bibelens tekster.

I 2014 fejrer Bibelselskabet sit 200 års jubilæum. I den anledning er læsningerne i planen bygget op om 12 særligt kendte og elskede passager fra Bibelen, for eksempel Skabelsen, Juleevangeliet og De ti bud.

Hvordan foretrækker du at læse Bibelen?
Bibellæsning kan være mange ting. Nogle læser for sig selv, andre i fællesskab. Nogle læser Bibelen fra ende til anden, andre læser i forbindelse med deres kirkegang. Og så er der dem, der læser mere om Bibelen end i den. Under alle omstændigheder kan bibellæsning sætte tanker i gang og på plads. Og det kan være en kilde og inspiration både i tunge og glade dage. Bibellæseplanen hjælper med at sætte læsningen i system.