Hver søndag  afholdes der gudstjeneste i Snedsted Kirke. Det er muligt at benytte kirkebil hvis man er gangbesværet.  Normalt afholdes gudstjenesten 10,30-11,30.


En gang om måneden i er der dog morgengudstjeneste kl. 9.
Der afholdes forskellige gudstjenester som  for eks. friluftsgudstjeneste , fyraftensgudstjeneste, en mere meditativ og søgende gudstjeneste med plads til stilhed og reflektion.


På forskellige tidspunkter er der børne- og familiegudstjenester.
Nærmere oplysning om søndagens tekst og prædikant kan fås ved at klikke sig ind i kalenderen i venstre spalte.