Elever fra Snedsted Skole s 7a, 7 b, 7c konfirmeres

Bededag den 22. april kl. 9 og 11.