Attester

Attester rekvireres ved skriftlig eller personlig henvendelse til bopælssognet.

Attester kan bestilles på www.personregistrering.dk ved brug af NemId.

Fødsels- og navneattester for sønderjyder kan kun udskrives i Sønderjylland (de sønderjyske kommuners borgerservice).

Klik her for at finde ud af, hvilket sogn, du tilhører

                       

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.

For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen.

www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring, du kan derfra anmelde navneændring digitalt eller finde blanketter til navneændring.

www.familiestyrelsen.dk kan du finde oplysinger om navneloven og lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Fødsel                 

Du finder oplysning om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportal, på www.familiestyrelsen.dk og på www.personregistrering.dk.

Fra www.personregistrering.dk kan I digitalt sende Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis I begge har digital signatur eller I kan udskrive blanketten.

Død, Begravelse/Bisættelse

Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på www.personregistrering.dk.

 

Fra medio juni 2013 indgives anmodning om begravelse / ligbrænding digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til kirkekontoret. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/ bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kirkekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

Ved begravelsen / bisættelsen synges efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil.